Daily General Knowledge Quiz (Daily Quiz)

Daily Gk Quiz, Daily Gk Test, Daily Gk in Marathi, Daily Gk Quiz In Marathi, Daily General Knowledge Questions, Daily General Knowledge Questions in Marathi, Daily Current Affairs Quiz, Daily General Knowledge
C Programming Language Output this code Quizzes 1

1. आयटकच्या पहिल्या अधिवेशनाचे अध्यक्ष कोण होते ?

2. दाचिगम अभयारण्य कोणत्या राज्यात आहे ?

3. पंचमढी अभयारण्य कोणत्या राज्यात आहे ?

4. रक्तगटाचा शोध कोणी लावला ?

5. युनोच्या आतंरराष्ट्रीय न्यायालयात एकूण किती न्यायाधीश असतात ?


6. सूर्याच्या सर्वाधिक जवळचा ग्रह कोणता आहे ?

7. काझिरंगा नॅशनल पार्क कोठे आहे ?


8. राज्य विधिमंडळाचे वरिष्ठ सभागृह कोणते?

9. लिंबाच्या रसामध्ये कोणते ॲसिड असते?


10. पृथ्वीच्या सर्वांधिक जवळचा ग्रह कोणता ?

Archive

संपर्क फॉर्म

पाठवा