Daily General Knowledge Quiz (daily Quiz)

Daily Gk in Marathi, Daily Gk Quiz In Marathi, Daily General Knowledge Questions, Daily General Knowledge Questions in Marathi, Daily Current Affairs Quiz, Daily General Knowledge, Daily General Knowledge Quiz, Daily Gk Question, Gk Questions Daily, Daily Current Affairs Mcq,
C Programming Language Output this code Quizzes 1

1. भाताचे कोठार कोणत्या जिल्ह्यास म्हटले जाते?

2. जालपाडा अभयारण्य कोणत्या राज्यात आहे ?

3. खामाम अभयारण्य कोणत्या राज्यात आहे ?

4. मेलबर्न शहर कोणत्या देशात आहे ?

5. महाराष्ट्रातील ज्वारीचे कोठार म्हणून कोणता जिल्हा ओळखला जातो ?


6. भारताची आर्थिक राजधानी कोणत्या शहरास म्हटले जाते?

7. नवेगाव बांध राष्ट्रीय उद्यान कोठे आहे ?


8. महाराष्ट्रातील सर्वात कमी पावसाचा जिल्हा कोणता ?

9. मोरगाव हे ठिकाण कोठे आहे ?


10. महाराष्ट्रातील सर्वांत कमी साक्षरता असलेला जिल्हा कोणता ?

Archive

संपर्क फॉर्म

पाठवा