Daily General Knowledge Quiz (Daily Quiz)

Daily Gk Quiz, Daily Gk Test, Daily Gk in Marathi, Daily Gk Quiz In Marathi, Daily General Knowledge Questions, Daily General Knowledge Questions in Marathi, Daily Current Affairs Quiz, Daily General Knowledge
C Programming Language Output this code Quizzes 1

1. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचे मुख्यालय कोठे आहे ?

2. घटप्रभा अभयारण्य कोणत्या राज्यात आहे ?

3. सिमलीपाल अभयारण्य कोणत्या राज्यात आहे ?

4. ऑक्सिजन वायूचा शोध कोणी लावला ?

5. महाराष्ट्रात कोणत्या जिल्ह्यात तांब्याचे सर्वांधिक साठे आढळतात ?


6. नरेगा योजनेला कोणत्या महापुरुषांचे नाव देण्यात आले आहे ?

7. गिंडी नॅशनल पार्क कोठे आहे ?


8. महाराष्ट्राची उपराजधानी कोणती ?

9. पाली हे ठिकाण कोणत्या जिल्ह्यात आहे ?


10. नगरसेवक आपले राजीनामे कोणाकडे सादर करतात ?

Archive

संपर्क फॉर्म

पाठवा