कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका मध्ये विविध पदांसाठी भरती


कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका मध्ये विविध पदांसाठी भरती


विभागाचे नाव    :  कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका

नोकरी ठिकाण   :     कल्याण, डोंबिवली

एकूण जागा       :   102

पदांचा तपशिल :  

पद क्रमांक     :  1

पदाचे नाव          :   वैद्यकिय अधिकारी

एकूण जागा        :   20

शैक्षणिक पात्रता  :  MBBS


पद क्रमांक     :  2

पदाचे नाव          :  निवासी वैद्यकिय अधिकारी

एकूण जागा        :   20

शैक्षणिक पात्रता  :  MBBS


पद क्रमांक     :  3

पदाचे नाव          :   वैद्यकिय अधिकारी (M.D. Physician)

एकूण जागा        :   10

शैक्षणिक पात्रता  :  M.D./D.N.B/ संबंधित डिप्लोमा


पद क्रमांक     :  4

पदाचे नाव          :   वैद्यकिय अधिकारी (Chest Physician)

एकूण जागा        :   5

शैक्षणिक पात्रता  :  M.D./D.N.B/ संबंधित डिप्लोमा


पद क्रमांक     :  5

पदाचे नाव          :   वैद्यकिय अधिकारी (Intensivist/Anaesthelist)

एकूण जागा        :   10

शैक्षणिक पात्रता   M.D./D.N.B/ संबंधित डिप्लोमा


पद क्रमांक     : 6

पदाचे नाव          :   वैद्यकिय अधिकारी (Paediatrician)

एकूण जागा        :   5

शैक्षणिक पात्रता   M.D./D.N.B/ संबंधित डिप्लोमा


पद क्रमांक     :  7

पदाचे नाव          :   वैद्यकिय अधिकारी (E.N.T.)

एकूण जागा        :   2

शैक्षणिक पात्रता  :  M.D./D.N.B/ संबंधित डिप्लोमा


पद क्रमांक     :  8

पदाचे नाव          :   स्टाफ नर्स

एकूण जागा        :   30

शैक्षणिक पात्रता   GNM किंवा BSc Nursing


निवड पद्धती       :    थेट मुलाखत

मुलाखतीचे ठिकाण :    मा. आयुक्त महोदय यांचे कार्यालय, कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका, प्रशासकीय इमारत, दुसरा मजला, शंकरराव चौक, कल्याण (प.) 

मुलाखतीचा दिनांक : 02 एप्रिल 2020 ते 06 एप्रिल 2020 (दुपारी 3 ते सायं. 5.30 पर्यंत)

परिक्षा शुल्क      :   फी नाही.

Official Website        :   पहा

अर्ज   पाठविण्याचा ई मेल       :  kdmcgad@gmail.com

Archive

संपर्क फॉर्म

पाठवा